Dobro došli u projekt WIDE – Wellbeing in Digital Education

Cilj je projekta WIDE osmisliti novu metodologiju za online učenje i učenje na daljinu, metodologiju koja omogućava ostvarivanje mentalne i  fizičke dobrobiti učenika i učitelja u procesu učenja na daljinu te integrira njihovu dobrobit u temeljne vrijednosti procesa učenja.

 Partneri projekta razvijat će metodologiju na temelju istraživanja u europskim zemljama te iskustvima učitelja i stručnjaka.

Izradit će se i prezentirati smjernice koje će biti javno dostupne na mrežnim stranicama te testirane u svim zemljama partnera projekta. 

Na temelju testiranja i evaluacije, izradit će se preporuke politika koje će biti predstavljene učiteljima i dionicima strukovnog obrazovanja te predstavnicima obrazovnih politika u Europi.

Pozadina projekta WIDE

Pandemija koronavirusa izazvala je najveće promjene u obrazovnim sustavima u povijesti obrazovanja te utjecala na gotovo 1,6 milijardi učenika u više od 190 zemalja na svim kontinentima. 

Učenje na daljinu bilo je očigledno rješenje u situacijama uvođenja karantene, a škole i tvrtke učinile su najbolje što su mogle koristeći se interaktivnim rješenjima za održavanje socijalne distance tijekom učenja.  

Od obrazovnih sustava očekuje se da iskoriste naučene lekcije primjenjujući novitete nastale iz potrebe te u učenje i poučavanje integriraju nove pristupe, metode i prakse. 

U mnogim se zemljama sudionici procesa obrazovanja pokušavaju nositi s izazovima koje sa sobom donosi planiranje kurikuluma u skladu s učenjem u virtualnom okruženju tako da na drugačiji način organiziraju sustave u kojima se poučava. Čini se da se najviše brinu o tehničkim zahtjevima digitalnih sustava i alata za učenju, kako optimalno iskoristiti njihove prednosti da bi poučavanje bilo učinkovitije, kako ih integrirati u aktivnosti učenja (kombinirano učenje) te koje vještine i kompetencije trebaju imati učitelji i učenici kako bi na najbolji mogući način iskoristili te nove alate. 

Uvođenje karantene radi pandemije koronavirusa pokazalo je da interakcija u digitalnom okruženju mijenja naše  načine za organizaciju i izražavanje. Tijekom dugotrajne komunikacije u digitalnom okruženju nastaje preopterećenje koje može biti iscrpljujuće i psihički i fizički. Učenje u digitalnom okruženju ne podrazumijeva samo potrebu za savladavanjem tzv. digitalnog načina razmišljanja (digital mindset) i njegovim usvajanjem, nego i dobrostanje svih sudionika procesa učenja.

Rezultati projekta

Framework
Rezultat 1.:  Analiza rezultata istraživanja o dobrobiti u digitalnom obrazovanju
Framework
Rezultat 2.: WIDE metodološki okvir
Guidelines
Rezultat 3.: Smjernice za dobrostanje u uključivom digitalnom obrazovanju na području e-učenja
Path
Rezultat 4. WIDE put e-učenja
Recommended Actions
Rezultat 5.: Preporuke za očuvanje zdravlja u digitalnom obrazovanju

Partneri

FO-Aarhus - Danish partner
Consorzio degli Istituti - Italian partner
T-Hap - Cyprus partner
Udruga Suradnici u učenju - Croatian partner
Academy of Entrepreneurship
Lycée Charles et Adrien Dupuy
Universidad de Salamanca

Project number: KA220-VET-A5322CAB

Potpora Europske komisije proizvodnji ove publikacije ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.